užšiaušti

užšiaušti
užšiáušti tr. 1. NdŽ šiaušiant užšukuoti aukštyn (plaukus). 2. NdŽ prk. užpykdyti, sukiršinti: Skersomis akimis veiza, kitus užšiauša priš artimą savo brš. \ šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; pašiaušti; paršiaušti; peršiaušti; prišiaušt; sušiaušti; užšiaušti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • užsiausti — užsiaũsti vksm. Kažkàs ùžsiautė mán káilinius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užsiausti — 1 užsiaũsti, užsiaũčia (ùžsiaučia), ùžsiautė NdŽ 1. tr. apgobti, apdengti ką kuo: Ùžsiautė vaiką apsiaustu DŽ1. | refl. tr., intr. Vkš: Nors pečius užsisiaũsk kuo, eidamas į pašalį – teip vėjas duoda Srv. Eigulys skara užsisiaũtęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsiausti — 2 užsiaũsti, užsiaũdžia, ùžsiaudė intr. suošti, užošti: Žali medžiai graudingai užsiaudė, lenkdami lig žemės puikias savo galvas Pč. siausti; atsiausti; pasiausti; susiausti; užsiausti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsiaušti — 2 užsiaũšti išaušti ant ko: Užsitemo saulužėlė, užsiaũšo aušružėlė ant seselės kapelio JD627. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; paaušti; praaušti; užsiaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsiautimas — užsiautìmas sm. (2) DŽ1 1. refl. NdŽ → užsiausti 1 (refl.). 2. → 1 užsiausti 3: Žėdno ažusiautimo žuves gauna J.Jabl. 3. NdŽ → 1 užsiausti 5 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsiausti — 1 antsiaũsti, añtsiauta, añtsiautė (ž.) tr. uždengti, užgaubti, užsiausti: Ką šiandien piemenie antsiaũsi? Jdr. Nu ir dabar baltą drobulę añčsiautė, ančklojo Lk. Tokį kilimą ant pečius antsiautusios, ant dešiniuoju pečiu segele susegė S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siūtis — 1 siū̃tis sm. (2) DŽ, NdŽ, sf., siūtìs sf. (4) NdŽ, Ds, Prng, Rk, siūtìs sm. (4) OG243; G108, LsB293, BŽ51 1. Trgn, PnmR vienas kirtis dalgiu, pjautuvu, kirviu (javus ar žolę pjaunant, kapojant ką): Siū̃tis – ažumetimas pjautuvu arba dalge Gmž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaušti — 2 apaũšti tr. Jdr užtikti kur auštant, apšvisti: Apaũšo mus pro mišką bevažiuojant Š. Tave ne kartą diena apaũšo, tave aplojo šunes Mataušo Plš. Juos bevakaruojančius apaũšo Pg. Ar jau mėnesį apaũšo (saulė užtekėjo, mėnesiui dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ataušti — 2 ataũšti intr. išaušti: Galiausiai trečioji diena ataušo Ns1859,2. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; paaušti; praaušti; užsiaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”